2014 m. lapkričio 28 d.

2014 m. lapkričio 18 d.

Kviečia Taizė

DĖMESIO YRA RENKAMA JAUNIMO GRUPĖ VYKTI Į ŠIĄ KELIONĘ IR IŠ MŪSŲ PARAPIJOS!!!

Tad kviečiame jaunimą norinčius vykti į šį 
naujametinį susitikimą Prahoje 
bei turinčius 16m. - registruotis pas kun. vikarą Dovydą Grigaliūną
mob.tel.: 8 680 80078 arba el.p.: dovydas77@hotmail.com


(Registracija vyks iki lapkričio 30d.)

2014 m. rugsėjo 26 d.

Šeštadienį, rugsėjo 27 d. 17.30 val. Švenčionėlių gimnazijos ir ateitininkų kuopų susirinkimas. Kviečiami visi ateitininkai ir buvę bei būsimi mūsų draugai. Susirinkimas vyks parapijos namuose - Bažnyčios g. 26, Švenčionėliuose.

2014 m. rugpjūčio 8 d.

Kvietimas

Garbė Kristui, mieli ateitininkai,

Ką tik atšventėme mūsų organizacijos atkūrimo Lietuvoje 25-metį, o štai dabar jau persiunčiu organizatorių kvietimą ateitininkams į Baltijos kelio 25-metį rugpjūčio 23 dieną! Visi kviečiami šią dieną atvykti į savo savivaldybei skirtą atkarpą nuo Vilniaus iki Saločių (prie Latvijos sienos), kuri yra ta pati vieta, kaip ir prieš ketvirtį amžiaus.

Mieli sendraugiai, jūs kviečiami vykti į tas pačias, jūsų savivaldybei paskirtas atkarpas (vietas), kur jūs kartu su savo šeimos nariais stovėjote prieš 25-ius metus.

Mieli studentai ir moksleiviai, jūs kviečiami vykti į jūsų savivaldybei skirtas Baltijos kelio atkarpas bei nepamiršti pasikviesti savo tėvų ir senelių, kurie šiose atkarpose stovėjo prieš 25 metus.

Mieli kuopų globėjai ir vietovių valdybų nariai, prašau, pakviesti savo kuopų ir valdybų narius į jūsų savivaldybei skirtą Baltijos kelio atkarpą. Nepamirškite savo kuopų ir vietovių vėliavų, o taip pat - juostelių ir ženklelių. Jūs kviečiami fotografuotis prie savo atkarpos kryžių ir kitų atmintinų vietų. Taip pat labai rekomenduojame susitikti su kitomis kuopomis, kurios būtų netoli jūsų atkarpos ir pasidaryti bendrą nuotrauką (savivaldybių atkarpos bus nuo 2 iki 4 km.).Visi galėsite iš anksto parašyti "palinkėjimus Lietuvai iš kartos į kartą" ir įmesti į specialiai tam skirtą urną. Prašome pasiruošti keletą liaudies ir partizanų dainų bei giesmių, kurias rekomenduojama įrašyti.

Moksleiviai kviečiami iš savo savivaldybių vyresniųjų sužinoti pirmojo Baltijos kelio atsiminimus bei jūsų atkarpoje pastatytų kryžių ir koplytstulpių istoriją. Ateitininkų Federacija ir žurnalas Ateitis skelbia konkursą gražiausiems atsiminimams aprašyti. Apie tikslesnes konkurso sąlygas informuosime vėliau.

Daugiau informacijos apie Baltijos kelią rasite laiško apačioje.

AF pirmininkas
Vaidotas A. Vaičaitis

2014 m. balandžio 22 d.

Sveikinimas

Nuoširdžiai sveikinu su nuostabia pavasarine atgimimo švente ir perduodu sveikinimą ateitininkams iš AF:


Nuoširdžiai sveikiname su šv. Velykomis!  Tegul Prisikėlimo džiaugsmas pasiekia Jūsų rūpesčius ir atneša šviesos į Jūsų gyvenimą.

Ateitininkų federacijos tarybos ir valdybos vardu
AF pirmininkė Rozvita Vareikienė